یاسوج۲۴: سید موسی خادمی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با بحث تغییر نام استان گفت: استان مدت هاست درگیر این مسئله است و طبیعیست که مخالف و هم موافق هایی داشته باشد لذا اگر کاری قرار است انجام شود باید انجام بگیرد.

سید موسی خادمی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با بحث تغییر نام استان گفت: استان مدت هاست درگیر این مسئله است و طبیعیست که مخالف و هم موافق هایی داشته باشد لذا اگر کاری قرار است انجام شود باید انجام بگیرد.

خادمی در ادامه گفت: مشکل این است که در بیرون از استان به خاطر تلفظ بد و گاهی هم در نوشتن و مشابهت با اسم چند استان دیگر و حتی در بین مدیران ارشد استان نیز اتفاق می افتد و این تغییر نام می تواند بهانه ای برای بازیابی خود استان نیز باشد.

خادمی افزود: در این رابطه مقالات زیادی چاپ شده و افرادی نیز اظهار نظر کردند و اگر استدلال های محکمی آورده شود که تغییر نام استان به ضرر استان خواهد شد قطعا در جلسه بعد این شوره بحث را خاتمه خواهیم داد.

وی در ادامه گفت: یک ماه پیش نامه ای برای وزیر محترم کشور تنظیم و ارسال شد که در محتوای نامه آورد شد  این موضوع در استان هم موافق و هم مخالفت هایی دارد که می تواند به همه پرسی گذاشته شود و در کنار صندوق انتخابات ریاست جمهوری و شورای آینده، صندوقی به عنوان تغییر نام استان تعبیه شود که البته فعلا در حد یک پیشنهاد است و قطعا برای عملی شدن این موضوع از صاحبنظران،دانشگاهیان،نخبگان و متخصصان دعوت می شود تا در این رابطه بحث و گفتگو کنند و بعد نتیجه گیری شود.